INTERSTENO – Ghent 2013.

Nakon višemjesečnih opsežnih i sveobuhvatnih priprema hrvatska nacionalna ekipa nastupila je na Svjetskom prvenstvu i drugim brojnim manifestacijama u sklopu 49. kongresa Intersteno održanog u Ghentu (Kraljevina Belgija), 13. do 19. srpnja 2013. godine. U sastavu natjecateljske ekipe bili su: Andrea Muženić Vidak, Ivana Kokot, Nikolina Radmanović, Tanja Ivana Juričev, Pamela Hadžiselimović, Vera Pendeš, Katarina Klarić, Kristina Zlodi i Nataša Cigetić u disciplinama brzine prijepisa i korekture teksta u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, te Josip Hanjš u disciplini grafičke stenografije. Voditeljica ekipe bila je gđa Marica Piršlin, nastavnica birotehničkih predmeta u Upravnoj školi Zagreb, a sudjelovale su još nastavnice Nikolina Vicković (Upravna škola Zagreb) i Mira Šincek (Gospodarska škola Varaždin).

Josip Hanjš po drugi put je osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju u disciplini grafičke stenografije (Speech capturing).