INTERSTENO – Prag 2007.

Na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu stenografa, u sklopu 46. Svjetskog kongresa stenografa, daktilografa i informatičara u Pragu (46th Intersteno Congress Prague, 21-27 July, 2007), debatni stenograf Josip Hanjš, osvojio je prvo mjesto i sa svojim izuzetnim rezultatom uvjerljivo potukao svoje konkurente.