Non scholae, sed vitae discimus. - Ne učimo za školu, nego za život. (Seneka)